Νότιο Αιγαίο

Σύλλογοι

Σύλλογος Αεροσφαιρίσης Κω – ΣΑ.Σ. ΚΩ

Σύλλογος Αεροσφαίρισης Ρόδου

Ομάδες 

Dark Knights (Rhodes Airsoft Team)

ΕΛ Airsoft Team

FoxHound SFG airsoft team

Brotherhood Airsoft Team – B.A.T