ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ..

     Στο παρόν άρθρο θα ήθελα να ‘’προειδοποιήσω’’ επί τροχάδην για διάφορους πιθανούς κίνδυνους του χόμπι μας, κυρίως εκτός

Περισσότερα